Telefoon: 055 – 785 62 68
DierNL

Waarom Stichting DierNL?

Stichting DierNL is opgericht om het dierenleed aan te pakken in al zijn vormen. En om het dierenwelzijn te bevorderen. Dieren zijn geen dingen of zaken, ze hebben gevoel en daarom recht op een dierwaardig bestaan, gezondheid en welzijn. Dieren staan helaas steeds verder af van de natuur. Daardoor kunnen ze niet zelf in hun voedsel voorzien en zijn ze bijna volledig afhankelijk van mensen voor voldoende voedsel en een fatsoenlijke behandeling.

Ook de economische crisis is niet aan de dieren voorbijgegaan. Zo zijn er minima huishoudens die door gebrek aan geld voor diervoeding of medische zorg hun geliefde huisdier niet goed kunnen voeden of verzorgen. Of zelfs noodgedwongen afstand moeten doen van hun huisdier.

Maar ook de vele goede doelen die zich inzetten voor het welzijn van dieren zijn er financieel op achteruit gegaan. Zij zijn vaak volkomen afhankelijk van giften van donateurs om de kosten voor noodopvang, voedsel en medische zorg voor dieren te kunnen opbrengen. De zorg voor inkomsten neemt vaak (te) veel tijd in beslag. Dat gaat ten koste van de hulp aan dieren. Tegelijkertijd lijkt de mentaliteit bij mensen te veranderen. Er komen steeds vaker berichten in het nieuws over dieren die de dupe worden van verwaarlozing, zinloos geweld of zware mishandeling. Stichting DierNL kan hier met uw hulp iets aan doen. 

Machteloos

Wat kan een dier doen? Als een hond door zijn baasje wordt geschopt en geslagen blijft hij trouw en wacht op betere tijden. Als een dier zich tijdens transport verwondt en niet wordt behandeld kan het alleen maar machteloos wachten op de eindbestemming. Als een paard niet voldoende te eten krijgt en ziek met de hoeven diep in de modder staat, wie schiet er dan te hulp? 

Over DierNL

Doelstellingen van Stichting DierNL

Veel mensen zijn gelukkig van goede wil. Er is wetgeving en steeds meer aandacht voor het lot van dieren. Zelfs de politiek ziet het belang in van het dierwelzijn. Er is  zelfs een heuse dierenpartij: Partij voor de Dieren. Ondanks dat de wetgeving mogelijkheden biedt om mishandeling en verwaarlozing van dieren te bestraffen, blijkt dit echter vaak in de praktijk nog niet zo veel voor te stellen. Daarom wil DierNL - een Nederlandse stichting zonder winstoogmerk - maatschappelijke aandacht vragen voor het thema dierenleed en dierenwelzijn. Met het geven van informatie en educatie wil DierNL de bewustwording rondom dit thema vergroten en een aanzet geven om de houding en het gedrag van mensen ten opzichte van dieren op de lange duur te verbeteren. Stichting DierNL werkt daartoe samen met diverse goede doelen.

De jeugd

Stichting DierNL wil vooral de jeugd aanspreken en hen bewust maken van de rol die zij kan spelen bij het welzijn van dieren. Door het geven van informatie en educatie leert de jeugd niet alleen hoe ze met dieren om moet gaan, maar ook hoe ze het lot van dieren in samenwerking met andere organisaties kan verbeteren. De houding en het gedrag van de jeugd kunnen een daadwerkelijk verschil maken en wellicht in de toekomst dierenleed volledig uitbannen. Op onze site vind je veel voorbeelden van spreekbeurten, perfect voor in de klas.

Ondersteuning goede doelen

DierNL ondersteunt daarnaast diverse stichtingen die zich eveneens bezighouden met het welzijn van dieren en wil de onderlinge samenwerking tussen deze organisaties bevorderen, zodat ze samen meer kunnen en gaan bereiken. DierNL geeft deze stichtingen hulp in de vorm van financiële middelen, in de vorm van liefst structurele steun of incidentele hulp bij te voeren procedures. DierNL kan verder bemiddelen bij het zoeken naar (juridisch) advies, maar stelt zonodig ook goederen en materialen beschikbaar. De ondersteuning die DierNL geeft omvat naast Nederlandse initiatieven zonodig ook grensoverschrijdende acties en projecten.

Stiching DierNL

Help de dieren in nood

In Nederland worden nog altijd vele dieren verwaarloosd en aan hun lot overgelaten. Help deze dieren.

Word donateur

Initiatieven die DierNL o.a. ondersteunt

Bekijk hier al onze projecten

Contact

Honingzwam 127, 7324 CC APELDOORN

Telefoon: 055 – 785 62 68

KVK-nummer: 61863157