Telefoon: 055 – 785 62 68
DierNL
leeuw

De leeuw

Wat is nou mooier dan je spreekbeurt houden over de leeuw? De leeuw is een prachtig roofdier en een moedig en krachtig dier. En sinds de middeleeuwen heeft de leeuw de titel ‘’koning der dieren’’ gekregen door zijn imposante uiterlijk.

Download de spreekbeurt

Geschiedenis van de leeuw

De leeuw staat al eeuwen symbool voor kracht en moed, en dit is niet voor niks! Al in de Griekse mythologie trok de leeuw wagens waar de goden op zaten. Dit was een teken van overwonnen kracht. Ook was het vroeger een gewoonte om een groot leeuwenbeeld te plaatsen zodra er een veldslag was gewonnen. 

Kenmerken van de leeuw

Er zijn twee verschillende soorten leeuwen, de Afrikaanse leeuw en de Aziatische (Perzische) leeuw. Het verschil tussen deze twee is de grootte. De Afrikaanse leeuw is net wat groter dan de Aziatische leeuw. Ook heeft de Afrikaanse leeuw meer manen. Manen zijn het haar van de leeuw.

De leeuw heeft een brede kop, een korte snuit en relatief kleine, ronde oren. De leeuw heeft een kortharige zandgele vacht. Op de staart zit een klein plukje haar, die ziet eruit als een soort kwast. De mannetjes hebben dichte bruine, zwarte of gele manen op de kop, hals en de schouders. vrouwtjes zijn kleiner dan de mannetjes en hebben geen manen. 

leeuwinnen

Aan de staart van de leeuw kan je zijn humeur aflezen. Als de staart rustig en zwakjes heen en weer zwiept is hij tevreden. Als de leeuw zijn staart hard heen en weer zwaait is hij boos, dus dan moet je maken dat je wegkomt!

Leeuwen hebben hun eigen manier om met elkaar te communiceren. Het bekendste communicatiemiddel is het gebrul van de leeuw. Het gebrul van een leeuw is het hardste geluid dat de katachtigen kunnen maken. Leeuwen brullen na zonsondergang, na het doden van een prooi, als ze klaar zijn met eten. Daarnaast grommen leeuwen naar elkaar als ze elkaar tegenkomen. Naast het brullen gebruikt een leeuw zijn geur als communicatiemiddel. Een leeuw gebruikt zijn uitwerpselen en urine om zijn territorium af te bakenen. 

Wat eet de leeuw?

De leeuwinnen zorgen voor voedsel in de groep. Leeuwen jagen in groepen of alleen. Als de leeuwen in groepen jagen omsingelen ze de prooi, dit doen ze uiterst voorzichtig. Een deel van de groep leidt de prooi af waarna de andere groep de prooi aanvalt en doodt. Bij het aanvallen van een prooi kan een leeuwin wel een snelheid van 60 kilometer per uur halen met haar sprint. Leeuwen jagen het meest op antilopen, buffels of zebra’s. Als een leeuw alleen op jacht gaat, jaagt hij op kleinere prooien.

Wanneer de leeuwen een prooi hebben gevangen mag de leider als eerste van de prooi eten. Daarna zijn de andere mannetjes en de vrouwtjes aan de beurt. De leeuwin sleept de prooi naar de schaduw als iedereen gegeten heeft en daar mogen dan de welpen eten.

Voortplanting en geboorte

De leeuwin laat een spoor achter aan geuren, gecombineerd met gebrul, zodra zij doorheeft dat het mannetje krols is. Dit is een urinegeur. Dit trekt de aandacht van de mannetjes. Vervolgens zullen de leeuw en leeuwin met hun koppen langs elkaar wrijven. Daarna begint de paring. De paring duurt maar een paar seconden. Een leeuw moet ongeveer honderdvijftig keer met een vrouwtje dekken om haar te bevruchten. Het zaad van de leeuw is namelijk niet zo sterk.

De draagtijd bij een leeuwin duurt ongeveer 105 tot 115 dagen. Er worden vaak meerdere jongen geboren, dit verschilt van een tot zes jongen. Vlak voor de geboorte gaat de leeuwin in de struiken liggen en blijft daar verscholen tot ongeveer zes weken na de geboorte, om haar jongen te beschermen.

De leeuw als huisdier

Het is niet verstandig om een leeuw als huisdier te nemen. Leeuwen horen in het wild te leven en zijn gevaarlijke beesten. Jongen lijken klein en schattig, maar ze zijn alsnog levensgevaarlijk.
In landen als de Verenigde Arabische Emiraten is het redelijk gewoon om een leeuw als huisdier te hebben. De superrijken maken de beesten tam. Op het hebben van een leeuw als huisdier staan hoge geldboetes.

De leeuw in het wild

De leeuw leeft als enige katachtige in groepsverband. Een groep leeuwen bestaat meestal uit 30 leeuwen. Er zijn in een groep altijd minder mannetjes dan vrouwtjes. De mannetjes zorgen ervoor dat de groep veilig blijft. Vreemde leeuwen worden weggejaagd door de groep en als ze geen groep kunnen vinden zijn ze gedoemd om te zwerven. De levensverwachting van mannetjesleeuwen is daarom kleiner omdat vrouwtjes altijd tot een groep behoren.

leeuw savanne

Het territorium van een leeuw bestaat uit een hol (waar de welpen verzorgd worden), verder zijn er drinkplaatsen en uitkijkposten (die uitkijken op onder andere hun jachtgebied). Leeuwen houden niet van dichtbeboste gebieden omdat het jagen dan lastiger wordt. Leeuwen leven daarom in open gebieden met grote grasvlaktes en struikgewassen aan de randen van de gebieden.

Leuke weetjes

DierNL en de leeuw

De leeuw wordt met uitsterven bedreigd. Er wordt nog altijd veel gejaagd op leeuwen. Jagers zijn uit op de vacht, tanden en andere lichaamsdelen van de leeuw. Daarnaast heeft de leeuw veel minder leefruimte dan vroeger door alle oerwouden die worden gekapt. DierNL kan de leeuw helpen door middel van financiële steun aan organisaties die zich inzetten tegen het kappen van de oerwouden en tegen de jacht op de leeuw. Ook steunt DierNL de opvang van leeuwen in Europa. 

Stiching DierNL

Help de dieren in nood

In Nederland worden nog altijd vele dieren verwaarloosd en aan hun lot overgelaten. Help deze dieren.

Word donateur

Initiatieven die DierNL o.a. ondersteunt

Bekijk hier al onze projecten

Contact

Honingzwam 127, 7324 CC APELDOORN

Telefoon: 055 – 785 62 68

KVK-nummer: 61863157